Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė

Jauniausias katalikų vyskupas įšventintas Kretingoje

altPraėjusios savaitės pabaigoje Lietuvoje užgimė jauniausias katalikiškojo pasaulio vyskupas – Kretingos bažnyčioje vykusiose iškilmėse į vyskupus įšventintas 38 metų brolis pranciškonas Genadijus (vienuolio vardas Linas) Vodopjanovas. Konsekravimo ceremonijai vadovavo kardinolas Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis, iškilmėse dalyvavo visi Lietuvos vyskupai, taip pat pranciškonų ordino atstovai iš JAV, Kanados, Ukrainos.

L. Vodopjanovą, pastaruoju metu tarnavusį Kretingos parapijos klebonu, vyskupu pasirinko Šventojo sosto vadovas Benediktas XVI. Manoma, kad dvasininkus tokiai svarbiai misijai renkasi iš kelių kandidatų, tačiau kaip konkrečiai Popiežius apsisprendžia, iki galo taip ir nežinoma. Sprendimą Šventasis Tėvas priima tik surinkęs apie galimus kandidatus į šias pareigas visą informaciją ir, matyt, galvodamas, kokio būtent vyskupo reikia konkrečioje vietoje konkrečiu laiku. Paprastai naujo vyskupo paskyrimas būna gana netikėtas, apie tai nežino ir patys kandidatai, o ilgainiui įsitikinama, kad sprendimas buvo labai motyvuotas ir teisingas.
Vyskupas Linas Vodopjanovas tapo Telšių vyskupo Jono Borutos pagalbininku, taigi iš Kretingos išsikels į Telšius. Šventojo sosto atstovas, kreipdamasis į tikinčiuosius Kretingos bažnyčioje, sakė, kad šio miesto visuomenė neturėtų liūdėti, savo parapijoje prarasdama mylimą dvasininką – patys žmonės jį aukoja Bažnyčiai, Telšių vyskupijai ir visai Lietuvai.

Tuoj po vidurinės mokyklos baigimo Genadijus (Linas) pasirinko dvasininko kelią, įstojo į Mažesniųjų brolių ordiną Kretingoje, teologiją studijavo Kaune, vėliau Italijoje, o į kunigus buvo įšventintas 2000 metais. Iš pradžių tarnavo Kretingos parapijos vikaru, vėliau ėjo vienuolyno gvardijono pareigas ir kartu buvo parapijos klebonu, dar vėliau buvo Kryžių kalno gvardijonas, o prieš dvejus metus vėl paskirtas Kretingos parapijos klebonu.
Paklaustas, kaip į jo pasirinkimą žiūrėjo tėvai, naujasis vyskupas sakė, kad naujiena apie paskyrimą vyskupu labai sujaudino jo mamą, tačiau dėl sūnaus pasirinkimo tėvai niekada neprieštaravo. Šeštadienį Kretingos bažnyčioje vykusių iškilmių metu perskaitytame Šventojo sosto atstovo kreipimesi dėkojama Lino mamai bei tėčiui už nuostabią dovaną Bažnyčiai.
Autoriaus nuotr.: Tiek aukšto rango dvasininkijos atstovų, kiek jų susirinko šeštadienį, Kretingos Švč. Mergelės Marijos Dangun ėmimo bažnyčia dar nebuvo regėjusi. 

 Juozas Skripkauskas / „Ūkininko patarėjas“ korespondentas

 

Kretingos.info

123456